อาการของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19

อาการของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 เนื่องจากสถานการณ์ของโรคโควิด-19 ดูจะทวีความรุนแรงเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ ยอดติดเชื้อสะสมในแต่ละวันก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ อีกทั้งยังมียอดผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้นอย่างน่าตกใจเมื่อเทียบกับรอบก่อนๆ และด้วยโรคโควิด-19 นั้น ไม่เลือกเพศ ไม่เลือกวัย ติดได้กับทุกคน นอกจากการใช้ชีวิตแบบ New Normal แล้วก็ปฏิเสธไม่ได้เลยว่า ‘วัคซีน’ คือความหวังก้อนใหญ่ของประชาชนคนไทยอยู่ในขณะนี้

เริ่มต้นอาการโควิด19 จะเป็นความผิดปกติของระบบทางเดินหายใจ ซึ่งสามารถเกิดขึ้นหลังจากที่รับเชื้อภายใน 2-14 วัน ค่าเฉลี่ยของผู้ที่แสเงอาการจะแสดงอาการหลังจากรับเชื้อประมาณ 5 วัน อาการที่แสดงอาจจะมี

-มีไข้สูง ตั้งแต่ 37.5 องศาเซลเซียสขึ้นไป
-มีอาการของระบบทางเดินหายใจ + อาการร่วมอื่น ๆ เช่น
-จาม คัดจมูก มีน้ำมูก
-แสบคอ เจ็บคอ
-ไอ ทั้งแบบมีเสมหะ และไม่มีเสมหะ หรือไอแห้ง ๆ
-ปวดศีรษะ
-อ่อนเพลีย
-ปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ
-คลื่นไส้ อาเจียน ท้องเสีย
-บางรายอาจมีอาการหอบเหนื่อย หายใจลำบาก
-สูญเสียการรับรส หรือรับกลิ่น ทำให้จมูกไม่ได้กลิ่น ลิ้นไม่ได้รับรส

โดยสามารถแบ่งอาการของผู้ป่วยออกได้เป็น ผู้ป่วยโควิด 19 ที่มีอาการเบา หรือมีอาการไม่มาก ซึ่งจะเป็นกลุ่มที่พบมากที่สุดประมาณ 81%

-มีไข้ต่ำ ๆ ส่วนใหญ่จะประมาณ 37.5 องศาเซลเซียส
-มีอาการไอแห้ง ๆ อ่อนเพลีย
-อาจจะมีอาการที่เกี่ยวกับระบบทางเดินอาหาร เช่น ท้องเสีย เป็นต้น
-การรับรู้เกี่ยวกับกลิ่น รส ผิดปกติ เช่น อาจจะจมูกไม่ได้กลิ่น หรือ ลิ้นไม่รับรส
-นอกจากนี้ยังมีอาการใหม่ของไวรัสโควิด19 ที่ต้องสังเกต สำหรับกลุ่มผู้ที่ไม่มีอาการ หรือผู้ป่วยที่มีอาการเล็กน้อย อาจจะมีไข้หรือไม่มีไข้ก็ได้ บางรายอาจจะมีผื่นขึ้นที่ผิวหนัง มีอาการตาแดง

การรักษาสำหรับกลุ่มผู้ป่วยที่มีอาการไม่มาก >> อยู่ในการควบคุมดูแลของแพทย์​เพื่อป้องกันการแพร่กระจายเชื้อไปสู่ผู้อื่น อาจจะเข้าพักที่โรงพยาบาลสนาม Hospitel โดยเน้นให้พักผ่อนให้เพียงพอ นอนให้เยอะ กินน้ำให้มาก ทานยาลดไข้ ยาพาราเซตามอลได้ กินวิตามินซี ซึ่งส่วนใหญ่อาการจะดีขึ้นภายใน 2 สัปดาห์

ผู้ป่วยโควิด 19 ที่มีอาการปานกลาง ซึ่งกลุ่มนี้มักพบผู้ป่วยอยู่ที่ประมาณ 14%

-มีไข้มากกว่า 37 องศาเซลเซียส
-มีอาการไอมากขึ้น อ่อนเพลียมากขึ้น
-ปวดเมื่อยกล้ามเนื้อมากขึ้น

การรักษาสำหรับกลุ่มผู้ป่วยที่มีอาการปานกลาง >> อยู่ในการควบคุมดูแลของแพทย์​เพื่อป้องกันการแพร่กระจายเชื้อไปสู่ผู้อื่น อาจจะเข้าพักที่โรงพยาบาลสนาม Hospitel หรือพักรักษาตัวในโรงพยาบาลขึ้นกับการวินิจฉัยของแพทย์ เน้นให้พักผ่อนให้เพียงพอ นอนให้เยอะ กินน้ำให้มาก ทานยาลดไข้ ยาพาราเซตามอลได้ กินวิตามินซี ซึ่งส่วนใหญ่อาการจะดีขึ้นภายใน 2 สัปดาห์ ซึ่งจะคล้ายกับผู้ป่วยโควิดที่มีอาการไม่มาก

ผู้ป่วยโควิด 19 ที่มีอาการหนัก จะพบผู้ป่วยประมาณ 5%

-มีไข้สูงกว่า 37.5 องศาเซลเซียส
-มีอาการไอมากขึ้น อาจมีอาการหอบ เหนื่อย
-หายใจลำบาก การสูดลมหายใจเข้าออกทำได้ยากขึ้น
-ปวดเมื่อยกล้ามเนื้อมาก
-มีอาการสับสน
-ริมฝีปากอาจมีสีม่วงคล้ำ จากการขาดออกซิเจน
-อาจมีภาวะช็อค

การรักษาสำหรับกลุ่มผู้ป่วยที่มีอาการหนัก >> ต้องเข้ารับการรักษาตัวภายในโรงพยาบาล คุณหมออาจจะพิจารณาให้การรักษาตามอาการ เช่น รักษาโดยการให้สารน้ำ ให้ออกซิเจน ให้สเตียรอยด์ ให้ยาต้านไวรัส หรือใช้เครื่องช่วยหายใจในบางราย ซึ่งจะต้องดูอาการอย่างใกล้ชิด ส่วนใหญ่อาการจะดีขึ้นภายใน 3-6 สัปดาห์หรือมากกว่านั้น

โควิด19 กับไข้หวัดใหญ่เหมือนหรือต่างกันอย่างไร?

อาการของโควิด19 ตั้งแต่วันที่ 1-5 มักจะมีอาการแสดงคล้ายไข้หวัดใหญ่ คือมีไข้ ปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ รู้สึกเพลีย ๆ อาจจะมีเจ็บคอ หรือมีน้ำมูกบ้าง แต่พอหลังจากวันที่ 5 ผู้ป่วยที่เป็นโควิด19 จะเริ่มมีอาการที่ผิดปกติมากกว่าไข้หวัดใหญ่ คือ จะรู้สึกเหนื่อยมากขึ้นผิดปกติ หรือหอบมากขึ้น บางรายจะมีอาการคลื่นไส้ อาเจียน และท้องเสีย