“ส่วนประกอบดอกสกุลกฤษณาจีน” มีฤทธิ์ต้านมะเร็งหลายชนิด

สถาบันพฤกษศาสตร์คุนหมิง สังกัดสถาบันบัณฑิตวิทยาศาสตร์จีน รายงานว่า นักวิจัยชาวจีนพบว่า ส่วนประกอบของดอกสกุลกฤษณาจีน ซึ่งมีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า Aquilaria sinensis ( Lour. ) Spreng. แสดงฤทธิ์ต้านเนื้องอก

ผลการศึกษาซึ่งตีพิมพ์ในวารสารสารผลิตภัณฑ์ธรรมชาติและทรัพยากรชีวภาพ ( Natural Products and Bioprospecting ) ระบุว่า ขณะที่นักวิจัยคัดกรองยาต้านมะเร็ง พวกเขาค้นพบว่า สารสกัดจากเอทานอล ( ethanol extract ) ของดอกสกุลกฤษณาจีนแสดงฤทธิ์สำคัญ ในการยับยั้งมะเร็งปอด มะเร็งปากมดลูก มะเร็งนิวโรบลาสโตมา มะเร็งรังไข่ และอื่น ๆ

เมื่อทำการแยกสารสกัดด้วยการวิเคราะห์ทางชีวภาพ ( Bioassay Guided Fractionation ) กับสารสกัดเอทานอลข้างต้น นักนักวิจัยพบสารไตรเทอร์พีนอยด์ ( triterpenoid ) ชนิดคิวเคอร์บิติน ( cucurbitane ) ตัวใหม่ ซึ่งมีชื่อว่า สารอะควิลาโรไลด์ เอ (aquilarolide A) ซึ่งแสดงกิจกรรมต่อต้านเซลล์มะเร็งปอดชนิดต่าง ๆ ในมนุษย์อย่างมีนัยสำคัญ เช่น เซลล์ SPC-A-1 เซลล์ NCI-H520 และเซลล์ A549